Garanti, reklamasjon og servicevilkår

Alle varer du kjøper av oss er dekket av både garanti og reklamasjonsrett. Garantiene kan variere fra produkt til produkt, og ha forskjellig innhold, men reklamasjonsretten er lovfestet og følger alle produkter.